เสียงฟ้าร้องเป็นเสียงฟ้าผ่าที่ทำให้หรือแตกต่างไปจากนี้?

Ahgase 09/16/2017. 5 answers
Science & Mathematics Weather

5 Answers


Argent 08/01/2017.

ฟ้าร้องเป็นคลื่นเสียงที่เกิดจากความร้อนสูงของอากาศที่ผ่านฟ้าผ่า อากาศจะขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในคลื่นช็อกซึ่งเราได้ยินว่าเป็นเสียงความถี่ต่ำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [ Wikipedia.org Link ]


Anonymous 08/08/2017.

มีความแตกต่างกัน


Blue 08/01/2017.

เป็นเสียงที่ทำให้ฟ้าผ่า


JosephV 08/01/2017.

การขยายตัวของก๊าซอย่างฉับพลันรอบ ๆ รางรถไฟที่เกิดจากฟ้าผ่า


Xenko 08/01/2017.

Kinda เป็นเสียงรบกวนของกั้นเสียงที่ถูกทำลายโดยสายฟ้าเพราะมันเดินทางได้เร็วมาก

Language

Categories